Pompy bialogon

O tym, do czego zapewnia pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to dania wykorzystywane do przetłaczania produktów gładkich i półpłynnych. Wyróżniają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najmniejsze materiały nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych opiera się na działaniu pompy tłokowej wyporowej. W początkowym etapie pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku toczącego się w walcu a dalej jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym ruchem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki rób, aby pompa miała szansę zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można nazwać różne typy napędów przydatnych w pompach tłokowych, jak na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu praktycznych jest moc nowych zastosowań tych pomp, w rozmaitych gałęziach przemysłu.

Gdy teraz wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak też gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przyznają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To daje, iż stanowi wtedy gatunek pomp najczęściej branych w technologii.

Wśród licznych zalet, które biorą tegoż modelu pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze wykorzystanie energii poprzez dużą możliwość zmian obciążeń. Do ostatniego atutem takiego podejścia będzie stała wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która widać być tłoczona przy użyciu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

A nie jest owo rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest stosunkowo niska wydajność powiązana z pięknymi kosztami eksploatacyjnymi. Mimo toż wielu przedsiębiorców określa się na tenże ostatnim pomp ze względu na fakt, iż ich właściwości przeważają nad wadami.