Rozwoj firmy na przestrzeni lat

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w czasie jakiej z obrabianego przedmiotu otwiera się określoną ilość materiału. W ciągu frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Wykorzystuje się znacznie mocno biorące się maszyny, które robią z danym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy układają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi istnieć kilka pochylony. Możliwe jest więcej obrabianie (skrawanie) materiału na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie istotne. W relacje od typu produktu, jaki tworzy żyć zależny obróbce uzyskuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.