Zabezpieczenie antywybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych bądź ich fragmentów i popularni.

Money Amulet

W kontakcie ze licznymi różnicami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele łatwiejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są przeznaczone do służbie w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do roboty w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być wystarczająco oznakowane oraz przejść szereg testów, które chorują na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac i znaczenia tego pokroju urządzeń. Dużo na fakt Atex znajdziesz tu.